Tagok, csatlakozás

Lépjen be és erősítse közösségünket, támogassa ezzel is a Tourette-esek ügyét!

Kérje új TAGTagsági kártyaSÁGI KÁRTYÁNKAT, amivel egyre több Partnernél kedvezményekben részesülhetnek tagsági kártyával rendelkező tagjaink!

 

 

 

 1. Belepési nyilatkozat kitöltése és elküldése az info@tourette.hu címre (ha még nem tagja az egyesületnek)
  A belépési nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide:
  http://tourette.hu/download/MTSZE_Belepesi_Rendes_tagsag_2019
 2. A 2019-es éves tagsági díj befizetése (2000Ft) az alábbi számlaszámra:
  Magyar Tourette-Szindróma Egyesület
  Raiffeisen Bank
  12011526-01679082-00100008
  Közleménybe írja be a TAG(ok) nevét! (Egyszerre több tagdíj is utalható)

A 2019-es évben igényelt tagsági kártyák érvényességi ideje: 2020.03.31!

Tagsági kártyájával kapcsolatban a megadott elérhetőségein keresztül keresni fogjuk (e-mail, telefonszám).

A Partnereinkről, az elérhető szolgáltatásokról és kedvezményekről honlapunkon adunk tájékoztatást.


Kérjük, ha csatlakozna egyesületünkhöz, olvassa el az alábbi tájékoztatót, vagy tegye fel kérdéseit az info@tourette.hu e-mail címre küldött üzenetében.
Jobb oldalon a "Letöltések" ablakban eléri a tájékoztatót, illetve a belépési nyilatkozatokat.
A belépési nyilatkozatokat az info@tourette.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre várjuk.


 

Tagok lehetnek rendes, pártoló illetve tiszteletbeli tagok.

Rendes tagság:

Az Egyesület rendes tagjai lehetnek Tourette-szindrómában szenvedő emberek, családtagjaik, a velük foglalkozó, őket segítő természetes és jogi személyek, feltéve, hogy az Egyesületbe belépnek és kinyilvánítják szándékukat a tagsággal járó jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

Pártoló tagság:

Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, vagy annak jogi személyiség nélküli szervezete, aki/amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát, tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával az Egyesület céljainak megvalósítását rendszeresen segíti. A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt.

A pártoló tag nem szavazhat, tisztségre nem választható és nem választhat. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása és a vállalt támogatás megfizetése. A pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait. A pártoló tagok általában ugyanazon jogokkal rendelkeznek, mint az Egyesület rendes tagjai. A jogi személyek képviselőjük útján tesznek jognyilatkozatot, illetve gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket.

Tiszteletbeli tagság:

Az Egyesület Közgyűlése az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tag címet adományozhat természetes vagy jogi személyeknek. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíj megfizetése alól. A tiszteletbeli tagot minden olyan jog megilleti, mint a rendes tagokat, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tagnak az Egyesület Közgyűlésén szavazati joga nincs és egyesületi tisztségre nem választható. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása.

Tagsági jogviszony létesítése

Az Egyesületbe való belépés önkéntes elhatározás alapján, a belépési nyilatkozat kitöltésével lehetséges.

A tagság megszűnik:

 • kilépéssel,
 • kizárással,
 • tag halálával,
 • a jogi személy megszűnésével,
 • az Egyesület megszűnésével.

A tagsági viszony kilépéssel bármikor megszüntethető. A kilépési szándékot írásban, az Elnökséghez címezve kell bejelenteni.

Aki tagsági díját a tárgyév március hó 31. napjáig, valamint az ennek megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, az Elnökség első fokon dönthet kizárásáról.


A tagsági díj mértéke 2019-es évben: 2000,- Ft (azaz kettőezer forint) / év / fő.

Tagdíj megfizetése átutalással az alábbiak szerint teljesíthető:

Az Egyesület bankszámla adatai:

    Magyar Tourette-Szindróma Egyesület vagy Tourette-Szindróma Egyesület

    Raiffeisen Bank – 12011526-01679082-00100008
         (Ez az új számlaszámunk, 2019.03.20.-ai nappal változott)

    (a közlemény rovatban kérjük tüntesse fel a tag/tagok nevét)

 

A tagdíj befizetésére a PAYPAL rendszerén keresztül bankkártyával is egyszerűen lehetősége van. A PAYPAL-t használva +200 Ft tranzakciós díj kerül felszámolásra. Kattintson az alábbi gombra:

Adja meg a tag nevét:

 


Ki kell zárni a tagok sorából azt, aki az Egyesület céljaival és érdekeivel, illetve az Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes, azt veszélyeztető tevékenységet fejt ki.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai, kötelességei

A rendes tagok jogai:

 • Tanácskozási, észrevételi és szavazati joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében.
 • Az Egyesület bármely tisztségére választható.
 • Jogosult a közösen vállalt feladatokat számon kérni.
 • Bírálatot gyakorolhat, észrevételt, javaslatot tehet az Egyesület tevékenységével kapcsolatban.
 • Joga van az Egyesület törvényes működését figyelemmel kísérni, szervezeten belül vagy a törvényes keretek között jogorvoslatot kérni.
 • Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat.
 • A teljes és korlátozott cselekvőképességgel rendelkező, valamint a cselekvőképességgel nem rendelkezők közül a gondnokság alá helyezés nélkül cselekvőképtelen nagykorú tag választási joga korlátlan. A többi cselekvőképtelen tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja választási jogát.
 • Amennyiben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező nagykorú természetes személy tag nem áll közügyektől eltiltás alatt, megválasztható az Egyesület képviseletével nem járó, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre.
 • Az Egyesület szakmai segítséget nyújt cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes tagjainak abban, hogy az Alapszabályban biztosított jogaikkal élhessenek.
 • A tagok jogosultak Egyesületi tagságuk tényét dokumentumaikon feltüntetni.

A rendes tagok kötelességei:

 • Köteles az Alapszabály előírásait, az Egyesület testületeinek határozatait betartani.
 • A tagsági díjat megfizetni.