Közgyűlés - Magyar Tourette-szindróma Egyesület

2018. augusztus 10.-én 16:30 órai kezdettel tartjuk a Magyar Tourette-szindróma Egyesület soron következő közgyűlését.

Közgyűlés helyszíne: Vadaskert Kórház, 1021. Budapest, Lipótmezei út 1-5.
Ezúton szeretettel meghívjuk tagjainkat (és leendő tagjainkat) egyesületünk közgyűlésére.

Napirendi pontok:

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Az Egyesület tervezett új Alapszabályának megismertetése
 4. Az Egyesület tervezett új Alapszabályának elfogadásának szavazása
 5. Ezzel egyidejűleg az Egyesület székhelyváltozásának ismertetése és elfogadásának megszavazása
 6. Az Egyesület tisztújításához szükséges tisztségviselők, levezető-elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 7. 2017. évi beszámolók ismertetése és elfogadása
 8. 2018. évi tervek ismertetése
 9. Ifjúsági és Szülői Tagozat megalakítása, vezetőik megválasztása
 10. Tagsági (kedvezmény) kártyáról való döntés
 11. Éves találkozó időpontjának meghatározása (családi rendezvény)
 12. Egyéb felmerülő kérdések

Amennyiben az egyesület közgyűlése a fenti meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 17:00 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnök részére át kell adni.

Az egyesület tisztségviselőire vonatkozó jelölés írásban, a jelölést elfogadó írásbeli nyilatkozattal együttesen terjeszthető elő az elnök részére.

A postai úton beküldött jelöléseket és elfogadó nyilatkozatokat legkésőbb 2018. augusztus 01. napjáig postára adni szíveskedjenek (Cím: Magyar Tourette-szindróma Egyesület, 2120. Dunakeszi, Huszka Jenő u. 29. Fsz. 2.).

Elektronikus úton a g.hajnal@tourette.hu email címre várjuk a fenti dokumentumokat, legkésőbb augusztus 06. napjáig.

A közgyűlésen az alábbi tisztségviselők kerülnek megerősítésre/megválasztásra: elnök, elnökségi tagok (2 fő), felügyelő bizottsági tagok (3 fő), tagozati vezetők (2 fő).

A jelöltek személyes megjelenése szükséges, kérjük, hogy személyazonosító okmányaikat is hozzák magukkal.


Az oldal jobb oldalán lévő ablakban megtalálható és letölthető a Közgyűlés meghívó .doc formátumban.

Az oldal jobb oldalán lévő ablakban megtalálhatóak és letölthetőek az Egyesület tisztségeire javasolt/vállalkozó személyek számára az egyes tisztségeket elfogadó nyilatkozatminták. Kérjük, hogy az ezen tisztségeket vállaló személyek szíveskedjenek kitöltve visszajuttatni a dokumentumokat.

Az oldal jobb oldalán lévő ablakban megtalálható és letölthető az Egyesület rendes tagságáról szóló tájékoztató, valamint a Belépési nyilatkozat. A belépési nyilatkozat kitöltésével a közgyűlésen is csatlakozhatnak az Egyesülethez, illetve az éves tagdíj (2000Ft) befizetését a helyszínen is megtehetik. Akinek kényelmesebb, az Egyesület bankszámlájára utalással is rendezheti. Az ehhez szükséges adatokat megtalálja az Egyesület rendes tagsága című dokumentumban.

Az oldal jobb oldalán lévő ablakban megtalálhatóak és letölthetőek a jelentkezési lapok a Szülői illetve Ifjúsági Tagozathoz való csatlakozáshoz. A csatlakozáshoz érvényes Egyesületi tagság szükséges (éves tagdíj 2000Ft befizetése, új tagként Belépési nyilatkozat kitöltése). A Szülői illetve Ifjúsági Tagozatba való jelentkezés díjmentes. A Tagozatok tevékenységéről, feladatairól, lehetőségeiről, előnyeiről a Közgyűlésen hozunk döntéseket.

 

Budapest, 2018.07.21

Üdvözlettel,

Hajnal Gergely

+3630/4616-999

info@tourette.hu

MTSZE

www.tourette.hu