2012. évi beszámoló és közgyűlés (2014.01.17)

Legutóbbi közgyűlésünket 2014.01.17-én tartottuk, a jegyzőkönyv tartalmát az alábbiakban közöljük.

Az Egyesület éves beszámolói, a közgyűlések jegyzőkönyvei a jobb oldali ablakból letölthetőek.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült 2014. január 17-én, a Magyar Tourette-szindróma Egyesület
rövidített nevén
éves közgyűlésén

Helyszín: Vadaskert Kórház, 1021. Budapest, Lipótmezei út 1-5.
A 14:00 órára meghirdetett közgyűlés a jelenlévők száma alapján nem határozatképes.

A közgyűlés az előre meghirdetett 14:30-kor újra összehívásra kerül, mely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlésen

Jelen vannak:

 • az Egyesület tagjai (jelenléti ív szerint)
 • Hajnal Gergely, mint a Közgyűlés levezetésével a jelenlévők által megbízott elnök,
 • Tárnok Zsanett, mint a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető

-     A jegyzőkönyvet hitelesíti: Bognár Emese, Vidomusz Réka.

 

Hajnal Gergely, az Egyesület elnöke üdvözli a megjelenteket. Javasolja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Gergelyt  megválasztani, a jegyzőkönyv vezetésére

Tárnok Zsanettet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Emesét és Vidomusz Rékát megválasztani.

Szavazás: A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással megszavazza levezető elnöknek Hajnal Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Tárnok Zsanettet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Bognár Emesét és Vidomusz Rékát.

Levezető elnök: Köszönti a résztvevőket. Ismerteti, hogy a jelenléti ív szerint 9 egyesületi tag jelent meg. Ezt követően ismerteti a Közgyűlés – írásban is megküldött - napirendi pontjait.

 • 2012. évi beszámoló
 • következő időszak tervei, javaslatok
 • határozat az éves tagdíjról
 • egyéb kérdések

Szavazás: a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, nélkül elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait.

Beszámoló: Hajnal Gergely beszámol a 2012 évről, tevékenység és anyagi források tekintetében. Anyagi kiadás a bankszámla forgalmon kívül nem történt.

Elkészült az Egyesület honlapja www.tourette.hu cimen.

Szavazás: A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazattal elfogadja a beszámolót.

Levezető elnök: Ismerteti a Közgyűléssel, a következő időszak terveit, javaslatait, a rendelkezésre álló költségkeretet.

Jövőbeli tervek

 • 1%-kal kapcsolatos igények és ennek bejelentése
 • alternatív anyagi források felderítése
 • szóróanyagok, tájékoztatók készítése
 • szilikonkarkötő, melynek megvásárlása az Egyesületet támogatja
 • futóversenyeken való részvétel
 • utazási támogatás a terápiás foglalkozásokra

Tárnok Zsanett felvetésére rögzítésre kerül, hogy elsődleges feladatnak kell tekinteni a következőket:

 • marketing tevékenység erősítése
 • tagok közötti kommunikáció segítése

Szavazás: A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazattal elfogadja a következő időszak tervezetét, Tárnok Zsanett kiegészítésével.

Levezető elnök: Ismerteti a közgyűléssel az éves tagdíj összegét a 2014-es évre vonatkozólag, annak befizetési módját és határidejét.

A tagdíj összege változatlanul 2000Ft/év, melyet 2014. május 31.-éig utalással kérünk rendezni az Egyesület számlaszámára.

Szavazás: A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazattal elfogadja az éves tagdíjra vonatkozó határozatot.

Elnök: Több napirendi pont nem lévén, mindenkinek további jó munkát kívánva a Közgyűlést bezárja.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg.

A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

 

Budapest, 2014. január 17.