Alapelvek

Az Egyesület céljai elérésére, feladatai ellátására a Magyar Köztársaság Alkotmánya, illetve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az Európa-parlament 1995. december 3-án a fogyatékkal élők érdekében hozott diszkrimináció-ellenes záradéka, illetve az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus 2002. évi Madridi Nyilatkozata által biztosított minden eszközt felhasznál, beleértve

  • az anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatását és felhasználását,
  • az állami, önkormányzati és szakmai szervek felé való javaslattételt,
  • a Tourette-szindróma által érintettek közös, illetve egyéni jogainak, szükségleteinek képviseletét.

Működésében biztosítja tagjai teljes egyenlőségét, a demokratikus formákat, és azokat elvárja az illetékes partnerektől is.

Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból bárki, tagsági viszonyára tekintet nélkül részesülhet, az Egyesület honlapján közzétett módon.

Az Egyesület nevében vagy részére történő adománygyűjtés nem járhat a személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.